ربین وب

مقالات ربین وب

تکنولوژی همزادِ دیجیتالی | همزاد هوشمند در آینده تکنولوژی
مقالات
هما ادهمی
تکنولوژی همزادِ دیجیتالی

تکنولوژی همزادِ دیجیتالی یا فناوری دوقلوی دیجیتال مفهومی است که شامل ذخیره ‌سازی یک نسخه مجازی از یک جسم یا سیستم فیزیکی در حافظه رایانه

ادامه مطلب