ژنومیک و جهش ژنتیکی موجودات زنده

ژنومیک

ژنومیک یا جهش های ژنتیکی، تغییراتی در توالی DNA شما هستند که در طول تقسیم سلولی زمانی که سلول های بدن از خود کپی می کنند اتفاق می افتد. DNA به بدن می گوید که چگونه شکل بگیرد و عمل کند. جهش ‌های ژنتیکی موجودات زنده می ‌توانند منجر به بیماری ‌های ژنتیکی مانند سرطان شوند، یا به انسان در سازگاری بهتر با محیط خود در طول زمان کمک کنند.

ژنومیک یا جهش های ژنتیکی چیست؟

ژنومیک یا جهش ژنتیکی، تغییر در یک توالی از DNA است. توالی DNA به سلول های بدن اطلاعاتی را می دهد که برای انجام وظایف خود نیاز دارند. هنگامی که بخشی از توالی DNA در موقعیت مناسبی قرار نگرفته یا کامل باشد، علائم بیماری ژنتیکی شکل خواهد گرفت.

ژنومیک

تاثیر داروهای ژنوم

داروی ژنوم، تأثیر دگرگون کننده ای بر سلامت و رفاه شخصی، اقتصاد سلامت و بهره وری ملی خواهد داشت. در سال های اخیر، جهش فوق العاده ای در شناخت ژنوم انسان و نقش آن در سلامت و بیماری صورت گرفته است. شناخت جهش ژنتیکی موجودات زنده با پیشرفت ‌های بی‌ سابقه در فناوری ‌های توالی ‌یابی امکان‌پذیر شده است که اکنون می ‌توانند کل ژنوم یک فرد را که بیش از 6000 میلیون پایه است، در چند روز توالی ‌یابی کنند.

درک داده‌ های ژنومیک نیازمند فناوری ‌های محاسباتی و پایگاه‌ های داده است تا به موازات فناوری ‌های توالی ‌یابی تکامل یابند. پیشرفت ‌ها در هر دو فناوری، ظرفیت روزافزونی را برای تشخیص دقیق بیماری ‌های موجود و توسعه استراتژی ‌های درمانی مؤثر و هدفمند میسر می ‌سازد.

آنها همچنین فرصت هایی را برای ارزیابی استعداد ابتلا به بیماری ارائه می دهند که به طور بالقوه باعث نظارت بیشتر بالینی و تغییرات سبک زندگی می شود.

ژنومیک

فناوری های جدید در ژنومیک و جهش ژنتیکی موجودات زنده

فناوری های جدید در ژنومیک و جهش ژنتیکی موجودات زنده باعث می شود تا در آینده در شناخت ژنومی انسان و دیگر موجودات زنده، تسلط بیشتری صورت گیرد. استراتژی‌ های تحقیقاتی و فناوری ‌های آزمایشی جدید پروژه، جریان ثابتی از مجموعه ‌های داده‌ های ژنومی بزرگ ‌تر و پیچیده ‌تر را ایجاد کرده ‌اند که در پایگاه ‌های داده عمومی ریخته شده و مطالعه همه فرآیندهای زندگی را متحول کرده‌ اند.

رویکرد ژنومی توسعه فناوری و تولید در مقیاس بزرگ مجموعه داده های منابع جامعه، بعد مهم جدیدی را در تحقیقات بیولوژیکی و زیست پزشکی معرفی کرده است. پیشرفت ‌های در هم تنیده در ژنتیک، ژنومیک مقایسه‌ای، بیوشیمی با توان بالا و بیوانفورماتیک، مجموعه‌ای از ابزارهای تحقیقاتی بهبود یافته‌ای را در اختیار زیست ‌شناسان قرار می ‌دهد.

این فناوری جهش ژنتیکی موجودات زنده، امکان تجزیه و تحلیل و درک عملکرد ارگانیسم ‌ها در سلامت و بیماری را در سطح بی ‌سابقه‌ای از جزئیات مولکولی فراهم می ‌کند. توالی ‌های ژنوم، مجموعه‌ های محدود اطلاعاتی که توسعه و عملکرد بیولوژیکی را هدایت می ‌کنند، در قلب این تحول قرار دارند. به طور خلاصه، ژنومیک به یک رشته مرکزی و منسجم در تحقیقات زیست پزشکی تبدیل شده است. برای دست یابی به فناوری های جدید، می توانید ربین وب را دنبال کنید.