ربین وب

Author: هما ادهمی

مقالات ربین وب

دنیای متاورس با VR | متاورس با واقعیت مجازی VR | واقعیتِ افزوده AR
مقالات
هما ادهمی
دنیای متاورس با VR

اگر بخواهید دنیای متاورس را درک نمایید باید دنیای مجازی را تصور کنید که در آن میلیاردها نفر زندگی و کار می‌ کنند، خرید کرده،

ادامه مطلب
رایانش ابری | آینده فناوری ذخیره آنلاین داده ها
مقالات
هما ادهمی
رایانش ابری

رایانش ابری به عنوان یک پارادایم محاسباتی کلیدی تکامل یافته است و امکان دسترسی ساده را در همه جا و بر اساس تقاضا به یک

ادامه مطلب